Skip to content

Algemene voorwaarden

Annuleren of omruilen tickets Uitsluitend mogelijk via mail ( theaterkerkhemels@gmail.com ) tot 72 uur voor aanvang van de voorstelling. Voor het annuleren of omruilen van plaatsbewijzen brengen wij een bedrag van € 1,50 per ticket in rekening.

Beeld- en geluidsopnames Het is niet toegestaan om tijdens een voorstelling zelf foto-, film, video- of geluidsopnames te maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van het theater of de producent. Het gebruik van flitsapparatuur wordt als zeer hinderlijk ervaren en is derhalve verboden. Mobiele telefoons dienen uit te staan tijdens de voorstelling.

Bezoekersvoorwaarden Theaterkerk Hemels hanteert de algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD. Deze liggen ter inzage bij de theaterkassa of hier te lezen.

Klachten of suggesties Indien u niet tevreden bent of suggesties heeft voor het verbeteren van onze service, horen wij dit graag. U kunt bij de receptie een formulier verkrijgen waarop u uw klacht of suggestie kwijt kunt. Wij zullen uw opmerkingen uiteraard met zorg behandelen.

Programmawijzigingen Organisatoren en impresariaten behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de in deze brochure vermelde programma’s. Alle gegevens zijn onder voorbehoud.

Roken Alle ruimten binnen de theaterkerk zijn rookvrij.

Speciale plaatsen Rolstoelplaatsen: Een rolstoelplaats dient u bij voorkeur te reserveren in combinatie met een plaats voor een begeleider. Slecht ter been: wanneer u dit aangeeft bij uw reservering, wordt er samen met u naar een geschikte plaats gezocht. E-tickets: deze ontvangt u automatisch wanneer u de reservering heeft betaald.

Toegang tot voorstelling Laatkomers: het gezelschap heeft het recht om laatkomers te weigeren of op een later, door hen gekozen moment binnen te laten komen. Voorstellingen beginnen stipt op tijd. Laatkomers kunnen geen aanspraak maken op de gereserveerde plaats en/of enige vorm van restitutie.

Overlast Theaterkerk Hemels behoudt zich te allen tijde het recht voor gasten te weigeren of de toegang te ontzeggen wanneer de gast overlast veroorzaakt.

Try-out Staat er try-out bij de voorstelling dan betekent dit dat de voorstelling in ontwikkelingsfase is.

 Verantwoordelijkheid De directie van het theater gaat ervan uit dat u op de hoogte bent van de op deze website genoemde voorwaarden en verwacht dat u deze naleeft. Bij grove nalatigheid behoudt de directie zich het recht voor om de bezoeker de toegang tot het theater en de voorstelling te weigeren.

Wachtlijst Als een voorstelling is uitverkocht, kunt u zich via mail op de wachtlijst laten plaatsen. theaterkerkhemels@gmail.com ) Als er vervolgens tickets beschikbaar komen, nemen wij contact met u op. Uiteraard kunnen wij geen garanties geven voor het alsnog verkrijgen van tickets.

Back To Top