Skip to content
De historie van de kerk

De kerk bestaat sinds de 14e eeuw en bevindt zich in het hart van het prachtige lintdorp Twisk, waar nog zo’n 50 andere monumentale gebouwen staan. De precieze bouwdatum van de kerk is niet bekend. De oudste notitie hierover komt uit archieven van het jaar 1395 van de Dom van Utrecht, waaraan het gebouw destijds toebehoorde. Van de periode vóór de reformatie in 1517 is niets bekend. Wat we wel weten is dat Sixtus Rippirus in 1572 als eerste tot predikant werd benoemd. Het register van de plaatselijke kerkorde dateert van 1658.

Na jaren van verval en zelfs enkele beschietingen in de 17e eeuw is de kerk eind vorige eeuw volledig gerestaureerd. Hierbij zijn de houten onderdelen van de kap weer in oorspronkelijke kleur hersteld en zijn de muurstijlen, trekbalken en sleutelstukken weer in hun 16e eeuwse vorm teruggebracht. Ook is het 19e eeuwse orgel hersteld, zijn de kerkramen in de oorspronkelijke vorm gereconstrueerd met bronzen brugijzers en glas in lood ramen, en zijn de 17e eeuwse eiken kerkbanken gerestaureerd.

De restauratie is deels betaald met geld van subsidies van het Rijk, maar het kerkbestuur heeft destijds ook inzamelingsacties georganiseerd en een concertcommissie aangesteld. De kerk is dus van oudsher een plek geweest voor verschillende maatschappelijke en culturele functies. Die traditie willen wij voort zetten! Wij vinden het zeer belangrijk om dit rijksmonument met een rijke kerkgeschiedenis in stand te houden: de prachtige preekstoel, het doophek, de predikantenborden, de koperen lezenaars, de kroonluchters, het Leichel-orgel, de grafzerken enzovoorts… Met uw komst helpt u ons daarbij.

Over de geschiedenis, archivering en restauratie is nog veel meer te lezen in het karckeboeck (kerkboek) en het bouwhistorisch onderzoek, dat in de kerk zelf aanwezig is.

Vloer geschriften
Spreekgestoelte
Oude bouwtekeningen kerk Twisk
kroonluchter
Oude tekeningen kerk Twisk
Back To Top